Atribut

  1. madrasah_logoMadrasah Istiqlal mempunyai lambang atau logo yang mencerminkan tujuan Madrasah Istiqlal sebagai lembaga pendidikan Islam dan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Lambang atau logo Madrasah Istiqlal terdiri atas tulisan MADRASAH ISTIQLAL JAKARTA, bentuk masjid bertiang 6 (enam) dan buku terbuka di bawahnya, bintang warna emas, dibatasi kotak segi 5 (lima) dengan dasar warna hijau.
  3. Warna dasar hijau melambangkan pertumbuhan atau perkembangan Madrasah Istiqlal, buku terbuka melambangkan sumber ilmu pengetahuan, bentuk masjid dengan 6 (enam) pilar melambangkan spiritualitas dan kekokohan rukun iman yang 6 (enam), bintang warna emas melambangkan generasi unggul/generasi emas, dan kotak luar segi 5 (lima) melambangkan pengamalan rukun Islam yang 5 (lima).
  4. Bendera Madrasah Istiqlal berwarna putih dengan lambang Madrasah Istiqlal berwarna dasar hijau di tengah.
  5. Himne Madrasah Istiqlal adalah lagu pujian yang menyatakan fungsi, peranan dan cita-cita luhur Madrasah Istiqlal.
  6. Mars Madrasah Istiqlal adalah lagu yang mengandung sikap optimis dalam rangka menggapai cita-cita Madrasah Istiqlal.